⇒ Thanh toán theo hình thức tiền mặt và chuyển khoản:
Thanh toán sau khi nhận được hàng (đối với khách hàng trong khu vực Miền Tây).

Thanh toán trước khi nhận hàng:
+ Ship Ngoại thành khách hàng phải chuyển khoản trước cho Kệ Siêu Thị Miền Tây.
+ Đối với các đơn hàng không có sẵn. Khách hàng phải chuyển cọc trước cho Kệ Siêu Thị Miền Tây làm hàng và sẽ thanh toán hết phần còn lại khi nhận hàng đầy đủ.

Thông tin tài khoản thanh toán

  • Chủ tài khoản: Lê Thị Mai

  • Số tài khoản: 217118099

  • Ngân hàng: Á Châu chi nhánh Thủ Dầu Một

Lưu ý: Công ty chỉ xác nhận chuyển khoản qua các tài khoản đã nêu như trên ở 2 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ngoài ra khi quý khách chuyển vào các tài khoản khác, công ty không chịu trách nhiệm xử lí.