CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

⇒Khách hàng chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:

• Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm.
• Kệ Siêu Thị Miền Tây sai sản phẩm cho khách (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
• Sản phẩm khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Kệ Siêu Thị Miền Tây cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.
• Kệ Siêu Thị Miền Tây đã tự thỏa thuận và đồng ý cho khách hàng trả hàng và hoàn tiền.

Thời gian hoàn tiền sau 2 ngày xử lý xác nhận thông tin.