Các Bước Mua Hàng

⇒ Đặt hàng trên web:

Bước 1. Vào mục sản phẩm và chọn sản phẩm cần mua.

Bước 2. Nhấn vào nút ‘MUA HÀNG’

Bước 3. Nhấn nút “xem đơn hàng đã đặt” Hoặc nút “xem giỏ hàng” (có biểu tượng xe đẩy).

Nhấn nút “xem đơn hàng đã đặt”

———

nút “xem giỏ hàng” (có biểu tượng xe đẩy)

Bước 3. Điền thông tiên đầy đủ vào mẫu sẵn có.

Bước 4. Nhấn vào nút ‘ĐẶT HÀNG’

———

Đơn hàng đặt thành công sẽ xử lý trong 4 tiếng. 

Cần hỗ trợ đặt hàng và tư vấn vui lòng liên hệ Hotline: 0366.841.984 hoặc 0877.082.487